Den 14., 15. og 16. juni 2024 er der atter strikkefestival i Sønderborg.

Tæt på den dansk-tyske grænse og kun 35 minutters flyrejse fra København har Sønderborg et rigt kunst- og kulturliv.

I sommeren 2023 gennemførte vi den første strikkefestival: ”Garn uden grænser”.

I juni 2024 gentager vi succesen - foredrag, workshops og strikkecafeer vil dukke op i centrum af Sønderborg, så man kan gå fra sted til sted og samtidig få glæde af byens mange caféer, restauranter, butikker og overnatningssteder.

Er man historisk interesseret, kan turen til Garn uden Grænsers Strikkefestival kombineres med besøg til Dybbøl Mølle, Historiecenteret, Sønderborg Slot eller en gåtur langs Gendarmstien.

Bag denne garnfestival står foreningen Garn uden Grænser, som er en non-profit-forening drevet af frivillige, havde stiftende generalforsamling d. 8. december 2021.

Foreningens formål er at afholde en tilbagevendende festival (i weekenden i uge 24) der kan oplyse, inspirere og engagere de besøgende inden for en bred forståelse af arbejdet med garn som hobby, håndværk og kunstnerisk udtryksform. 

Ambitionen med foreningen er at udvikle festivalen til at blive den regionale begivenhed inden for primært stik, men på sigt også andre former for håndarbejde, hvor garn er fællesnævneren.

Foreningen har en arbejdende bestyrelse, der planlægger og koordinerer, men også en større medlemsgruppe, der løbende informeres om bestyrelsens arbejde og efter behov og ønske involveres i bestyrelsens arbejde. 

Der er ingen kommercielle eller individuelle interesser forbundet med Foreningen Garn uden grænser.

Garn uden Grænser blev første gang afholdt gang den 16-18. juni 2023.

 

Hold øje med Facebook og Instagram hvor der løbende vil komme informationer.

 

Garn uden Grænser i medierne (et udpluk):

Jydske Vestkysten den 27. juni 2023

TVSyd den 18. juni 2023

TVSyd 17. juni 2023

Jydske Vestkysten den 15. juni 2023

Jydske Vestkysten den 13. juni 2023

SønderborgNyt den 9. juni 2023

SønderborgNyt den 13. marts 2023

Jydske Vestkysten den 22. januar 2023

Ugeavisen Sønderborg d. 22. september 2022

Jydske Vestkysten den 22. maj 2022

SønderborgNyt d. 14. oktober 2021

Jyske Vestkysten d. 14. oktober 2021